Vzw SuperNils

Maandelijkse Nieuwsbrief

Maand: juni 2024

Belangrijke nieuwsberichten

Te laat ...

Aandachtige en trouwe lezers/volgers van vzw SuperNils hebben het zeker opgemerkt.

De nieuwsbrief van de maand mei is nog meer net verschenen en die van juni staat al voor de deur. Dat is niet normaal! Inderdaad, door persoonlijke omstandigheden was de nieuwsbrief van mei 2024 even blijven liggen. Maar dat hebben we dus bij deze terug goedgemaakt. Sorry in elk geval voor zij die alle dagen tevergeefs in hun mailbox gingen kijken. Het zal (hopelijk) niet meer gebeuren!

Nieuwe samenwerking op til?

ZNA Cadix, het gloednieuwe en super moderne ziekenhuis in Antwerpen, heeft contact opgenomen met vzw SuperNils. Ze vragen om onze werking te komen voorstellen en een eventuele samenwerking uit te bouwen.

Vzw SuperNils heeft zijn doelgroep aangepast (kinderen, adolescenten en jong-volwassenen tot 40 jaar met kanker) en wil daarvoor gaan samenwerken met de 6 referentieziekenhuizen voor AYA's en de gespecialiseerde kinder-kankerziekenhuizen in België. ZNA Cadix staat niet op deze lijst, maar ook Klina, Jessa en Delta staan hier niet op. Toch willen we deze laatste drie ziekenhuizen blijven ondersteunen, omdat we dat nu ook al doen. We gaan ons doelpubliek echter wel beperken tot kinderen en AYA's tot 40 jaar. En omdat ZNA Cadix één van de grootste spelers is in ons land en in Antwerpen ligt (bijna onze thuisbasis) willen we er zeker over nadenken om hen als mogelijke elfde partner binnen te halen.

11 partner-ziekenhuizen lijkt ons op dit ogenblik meer dan voldoende om te kunnen beheersen, vanuit onze kleine organisatie. Ook budgettair moeten we grenzen stellen. Jammer genoeg zullen we dan ook geen andere, nieuwe aanvragen meer aanvaarden.

Onze podcast

Er komt terug beweging ...

Neen, ons podcast-verhaal is nog niet voorbij! Dankzij Servier (Farmaceutisch bedrijf) wordt er binnenkort een professionele podcast opgenomen over vzw SuperNils en al het werk dat we leveren. Opnames in een professionele studio met een echte journalist! Zodra de podcast klaar is, zal hij mogen gepubliceerd worden op onze website en kan iedereen hem beluisteren.

Ook Servier zal de podcast op hun website lanceren, waardoor SuperNils weer wat meer bekendheid kan krijgen. Servier is het bedrijf waarmee we de praatgroepen voor naasten wilden organiseren. Een concept dat momenteel op niet veel belangstelling kan rekenen, jammer genoeg. We denken er wel over na om deze praatgroepen op een andere manier te organiseren, eventueel virtueel en/of online. Zo kan de mogelijke hinderpaal van locatie/afstand in elk geval al wegvallen. We blijven het concept samen met Servier wel verder onderzoeken.

Projectwerking

Ontwikkeling VR-project op schema!

De ontwikkeling van ons VR-project verloopt helemaal volgens schema en zal kunnen uitgetest worden tijdens de zomermaanden. Dit zal gebeuren in het UZA. Vervolgens zullen aanpassingen gebeuren, vanuit hun feedback. Daarna kan het project langzaam uitgerold worden naar de andere partner-ziekenhuizen.

Het VR-project vormt tevens ook de basis voor meerdere projecten, die in het VR-gebeuren kunnen geïntegreerd worden. Zo komen er naast het bekijken van films, het bezoeken van musea, een bewegingsspel en de mogelijkheid tot lotgenotencontact, ook een informatietool en een dansproject. De nodige contacten werden hiervoor al gelegd en de projectdossiers zijn afgewerkt en ingediend, bij de Stichting tegen Kanker (juni - Levensloop-grant en november - Social Grant). Zodra de goedkeuringen binnen zijn, kan de ontwikkeling beginnen (maar de basis is nu reeds gelegd).

Voor het dansproject werken we samen met MOSA-Balletschool, waarover verder meer informatie!

In de spotlights

Mooie samenwerking met MOSA Balletschool Luik

Momenteel werken we een mooi project uit met de MOSA Balletschool uit Luik. Zo steken we met vzw SuperNils de taalgrens over!

MOSA is gespecialiseerd in het dansen voor mensen met een beperking (ziekte, ouderdom, handicap). Ze hebben daar zelfs een speciaal project voor "Quand on danse". Nu gaan we met hen in zee om patiënten met (hematologische) kanker te laten bewegen/dansen, vanuit hun ziekenhuiskamer/bed/zetel. Films op onze website zullen patiënten begeleiden tijdens deze danssessies. Docenten van MOSA geven uitleg en vertellen wat er kan gebeuren. In tweede instantie gaan we deze films tonen via de VR-omgeving, waardoor de patiënten werkelijk in de dans zitten en zelfs contact kunnen hebben met andere lotgenoten. En tenslotte zullen docenten van MOSA zich verplaatsen naar de ziekenhuizen, om daar in alle realiteit met de patiënten aan de slag te gaan.

Een mooi en vooral nuttig project. Het zal immers het mentale welzijn van de patiënten een ware boost geven.

Hulp gevraagd

Toon je warme hart en sluit aan bij team SuperNils

Levensloop Schoten gaat door in het mooie park van Schoten, op zaterdag 7 en zondag 8 september. Schrijf je snel in voor team SuperNils en kom mee wandelen in de prachtige omgeving. Het kost je slechts 10 euro, maar deze betekenen zoveel! Al het geld gaat naar de Stichting tegen Kanker, die het inzetten voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van projecten van organisaties zoals vzw SuperNils. Inschrijven kan via deze link: https://www.levensloop.be/teams/vzw-supernils