Onze Privacy Policy

Privacy Policy vzw SuperNils

De Belgische wet betreffende elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. We willen u zo goed mogelijk informeren over de wetgeving, en over welke cookies wij gebruiken. We maken, voor de goede werking van onze website, gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om keuzes te onthouden (bv. een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz…) en om u meer relevante diensten en andere informatie te kunnen tonen.

Als u de website van “vzw SuperNils” wilt consulteren, is het aan te raden dat u cookies inschakelt. Als u dit liever niet wil, bent u vrij om de cookies uit te schakelen. Wij gebruiken cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die we gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te kunnen identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan we denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. We slaan geen informatie op die direct aan jou gekoppeld is, zoals kredietkaartgegevens.

Waarom vertellen we u zo uitgebreid over onze cookies? De EU-wetgeving vereist dat we open en eerlijk zijn over de door ons gebruikte cookies. Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

WAT VOOR COOKIES GEBRUIKEN WE?

Om onze website te consulteren, raden we u aan om cookies te activeren op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat we niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Als u de cookies van “vzw SuperNils” toch liever wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kan u uw browserinstellingen daaraan aanpassen.

PRIVACY STATEMENT

Deze verklaring beschrijft hoe “vzw SuperNils”, met maatschappelijke zetel te “De Roerdomp 12 – 2920 Kalmthout-Nieuwmoer” met ondernemingsnummer “BE 0712 780 942”, RPR “Antwerpen”, mail: “info@supernils.be”, uw persoonsgegevens verwerken in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

DE VERWERKINGEN

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens (enkel gegevens die aangeleverd werden door jezelf) voor verschillende doeleinden:

 • Gegevens van uw organisatie

 • Naam en voornaam

 • Adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente/stad)

 • Rijksregisternummer van natuurlijke personen

 • Ondernemingsnummer van ondernemingen, organisaties en bedrijven

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP adres

 • Locatie data, gelimiteerd tot uw regio (zoals land) voor analytische doeleinden

 • Data betreffende uw surfgedrag op deze website

 • Internet browser en toestel type

  SPECIALE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

  We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

  BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken hiervoor volgende bewaartermijnen:

 • Klantenbeheer/lidmaatschappen: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;

 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstande dat een

  hernieuwing van deze termijn mogelijk is mits uw toestemming;

 • Naleving eventuele wettelijke verplichtingen: bewaring conform wettelijke bewaartermijnen.

  VERWERKINGSDOELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  “Vzw SuperNils” verwerkt uw gegevens met het oog op de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren of om lidmaatschappen mogelijk te hernieuwen;

 • Email om nieuwsbrieven te versturen

 • Adresgegevens om producten van acties te verzenden, af te leveren of een door u gevraagde dienst te leveren

 • Uw rijksregisternummer (natuurlijk persoon) of ondernemingsnummer (bedrijf) voor het opmaken en kunnen uitschrijven van fiscale attesten

 • Uw surfgedrag te analyseren op de website om deze te verbeteren en het aanbod van diensten aan uw voorkeuren aan te passen;

 • Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

  BEVEILIGING VAN DE VERWERKINGEN

  We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

  Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen en door onze site/diensten met de nodige waakzaamheid te gebruiken.

  UW RECHTEN

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens;

 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden

  van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen

  aan jouw specifieke situatie;

 • Het recht op gegevenswissing en -beperking en het recht om vergeten te worden;

 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;

 • Het recht op dataportabiliteit;

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Alvorens klacht in te dienen, moedigen Wij u aan om contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

  De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

  HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

  U kan steeds contact met ons opnemen via “mail: info@supernils.be of via de contactpagina op onze website: www.supernils.be”

  WIJZIGINGEN

  Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen wij u hierop attent maken via een bericht op onze website.