SuperNils documentatie

Wettelijke documenten

Op deze pagina vind je de wettelijke documenten terug van vzw SuperNils.
Ze zijn openbaar te raadplegen door iedereen die de website bezoekt.

Wil je meer informatie over onze werking, activiteiten en doelstellingen?
Die vind je terug op andere pagina's van deze website of bij de specieke leden-pagina.

Onze statuten

De statuten vormen een zeer belangrijk document, dat de werking van onze organisatie vastlegt en de vigerende regelgeving in de praktijk omzet. Ze worden steeds aangepast bij wijzigingen in de werking van de vereniging of bij wijzigingen in de geldende wetgeving. De bestuursleden moeten zich houden aan de afspraken die werden opgenomen in deze tekst.

Op deze pagina vermelden we steeds de tekst van de statuten, die op dit ogenblik werden opgenomen in het Belgische Staatsblad. Momenteel zijn dat de statuten die gepubliceerd werden op 17 december 2020.

Verslag algemene vergadering

Hier vind je het verslag terug van de algemene vergadering van het lopende kalenderjaar. Ook het financieel verslag zit daarin verwerkt.

Wil je andere verslagen inzien, stel dan even een vraag via het contactformulier a.u.b.