SuperNils draagt "duurzaamheid" hoog in het vaandel

Waarom moeten we duurzamer gaan leven?

Er zijn verschillende redenen:

  1. Klimaatverandering: Een van de belangrijkste redenen is de dreiging van klimaatverandering. De uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, door menselijke activiteiten draagt bij aan de opwarming van de aarde. Deze opwarming heeft ernstige gevolgen, zoals stijgende zeespiegels, extreme weersomstandigheden en verstoring van ecosystemen. Door duurzamer te leven, kunnen we de uitstoot verminderen en bijdragen aan het beperken van klimaatverandering.

  2. Bescherming van ecosystemen: Door duurzamer te leven, kunnen we bijdragen aan het behoud van natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit. Ontbossing, overbevissing, vervuiling en andere niet-duurzame praktijken hebben een negatieve impact op de flora en fauna van onze planeet. Duurzaam leven omvat het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het beschermen van kwetsbare habitats en het bevorderen van een gezond ecosysteem waarin verschillende soorten kunnen gedijen.

  3. Grondstoffenschaarste: Veel natuurlijke hulpbronnen zijn eindig en niet hernieuwbaar. Door duurzaam te leven, kunnen we efficiënter omgaan met deze hulpbronnen en voorkomen dat ze uitgeput raken. Bijvoorbeeld, het verminderen van ons waterverbruik, recyclen van materialen en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

  4. Gezondheid en welzijn: Duurzaam leven heeft ook directe voordelen voor onze gezondheid en welzijn. Het bevorderen van schone lucht en water, het eten van gezond voedsel en het vermijden van schadelijke chemicaliën en toxines kunnen allemaal bijdragen aan een gezondere levensstijl. Bovendien kan het genieten van de natuur en het buiten zijn een positief effect hebben op ons welzijn.

  5. Sociale rechtvaardigheid: Duurzaamheid gaat niet alleen over het beschermen van het milieu, maar ook over het creëren van een rechtvaardigere samenleving. Veel niet-duurzame praktijken hebben negatieve sociale en economische gevolgen, met name voor kwetsbare gemeenschappen. Door duurzaam te leven, kunnen we streven naar een meer inclusieve en eerlijke samenleving, waarin iedereen gelijke toegang heeft tot hulpbronnen en kansen.

Kortom, duurzamer leven is essentieel om de planeet te beschermen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken, natuurlijke hulpbronnen te behouden, onze gezondheid te verbeteren en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Het vereist een collectieve inspanning van individuen, gemeenschappen, bedrijven en regeringen om een duurzame toekomst voor komende generaties te waarborgen.         (bron: © 2023 WEAR)

Wat kan SuperNils doen?

Vzw SuperNils wil duurzaamheid echt doorvoeren in haar werking, om zo mee te werken aan de realisatie van bovenstaande doelstellingen.

We ijveren voor de aanleg van een SuperNils-bos. Voor vzw SuperNils heeft dat een emotionele meerwaarde, omdat het een herdenkingsplek kan worden. Maar het helpt ook mee om de klimaatverandering wat in te dijken. Bomen geven immers zuurstof, ze zuiveren de lucht, vangen fijn stof op, zuiveren het water en bieden een woonplek voor vele dieren. Het eco-systeem zal er wel bij varen. En een gezond eco-systeem en een gezond milieu zorgen dan weer voor gezondere mensen, wat we bij SuperNils uiteraard willen nastreven.

Verder willen we onze geschenkpakketten en de interactieve boxen zo duurzaam mogelijk samenstellen. Laat ons materialen kiezen die duurzaam zijn, laat ons kiezen voor zaken die gemaakt zijn uit gerecycleerde materialen, laat ons geschenken aanbieden die nuttig zijn en niet zomaar op de afvalberg terecht komen. Zo werkten we recent o.a. met een thermosbeker vervaardigd uit bamboe en een draagtas uit gerecycleerde PET-flessen. Deze zaken zijn net iets duurder, maar dat nemen we mee in onze begrotingsopmaak.

Door deze twee acties werken we al mee aan verschillende items die hierboven werden opgesomd. Ze maken van vzw SuperNils een “duurzame” organisatie.