Algemene Voorwaarden - Algemene verkoopsvoorwaarden Web-winkeltje vzw SuperNils

Ondernemingsgegevens

Vzw SuperNils

De Roerdomp 12 – 2920 Kalmthout-Nieuwmoer

www.supernils.be

info@supernils.be

0475/31 85 70

RPR Antwerpen

BE0712 780 942

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website www.supernils.be, een vzw met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout – De Roerdomp 12 – BTW BE0712 780 942 (hierna ‘vzw SuperNils’) biedt mensen de mogelijkheid om een aantal producten uit de webwinkel aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop op de website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van vzw SuperNils moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk door vzw SuperNils aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen dus elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website (webwinkel) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden vzw SuperNils niet. Vzw SuperNils is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vzw SuperNils is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. Maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf via het contactformulier (zie website) contact op te nemen met vzw SuperNils.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door vzw SuperNils. Vzw SuperNils kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Kies in de webshop de gewenste producten en klik op “in winkelwagen” of “koop nu” om deze in het winkelmandje te plaatsen. Nadat u alle gewenste producten in het winkelmandje heeft geplaatst, kunt u het totale overzicht bekijken door op de knop rechts onderaan de pagina te klikken (tekening wit boodschappentasje).

Als u uw winkelmandje heeft gecontroleerd, kunt u verder gaan met het bestelproces door, nadat u de algemene voorwaarden hebt aanvaard, op de knop “bestellen” te klikken. U komt nu op de pagina waar u de verzendings- en leveringswijze kan aanduiden en de contactgegevens/bezorgadreskan ingeven. Klik daarna op “doorgaan”.

Vervolgens komt u op de pagina waar de gratis levering of de levering via verzending kan aangeduid worden. Bij de laatste optie worden meteen de leveringskosten toegevoegd in de winkelwagen. Klik weer op “doorgaan”.

Tenslotte komt u terecht op de betaalpagina, waar je via de QR-code van Payconiq by Bancontact het totaal bedrag kan ingeven en kan betalen.

NA betaling kan u de bestelling plaatsen, door op de knop “plaats bestelling” te drukken.

Zodra wij de betaling op de rekening hebben staan, wordt de bestelling klaar gemaakt voor verzending OF wordt u op de hoogte gebracht dat ze klaar staat voor afhaling. Dat kan tot 4 werkdagen duren, afhankelijk van de bank waarmee de betaling werd uitgevoerd.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webshop (vzw SuperNils) worden ten vroegste 4 werkdagen na bestelling gratis geleverd in de regio Kalmthout, Essen, Kapellen en Wuustwezel. Voor de andere regio gebeurt de levering via B-Post, volgens de geldende tarieven van B-Post (€ 6,50 voor pakketten die minder dan 5000 gr wegen en 7,50 euro voor de zwaardere pakketten).

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd, ten vroegste 4 werkdagen na bestelling, maar zeker binnen 30 dagen na ontvangst van de aankoop.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan vzw SuperNils.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door vzw SuperNils werd geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van vzw SuperNils. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van vzw SuperNils te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Retourbeleid

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij vzw SuperNils.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag van aankoop zonder opgave van redenen van de aankoop af te zien.

De klant moet vzw SuperNils via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing af te zien van de aankoop.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om van zijn aankoop af te zien aan vzw SuperNils heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan vzw SuperNils. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt vzw SuperNils zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Vzw SuperNils zal alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten indien deze aangerekend werden, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat vzw SuperNils op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om af te zien van de aankoop.

Artikel 8: Garantie

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant vzw SuperNils zo snel mogelijk inlichten. In elk geval dient ieder gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen (indien aanwezig) te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met vzw SuperNils om het artikel terug te bezorgen aan vzw SuperNils.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Privacy Policy vzw SuperNils

Hiervoor verwijzen we graag naar de knop in de Footer van de website “Privacy Policy”. Daar lees je alles over ons cookiebeleid en het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens.