Wie we zijn ...

Mensen met een warm hart die jou willen ondersteunen

Vzw SuperNils is een ondersteunende patiëntenorganisatie voor mensen met een hematologische kanker. We werken samen met verschillende andere organisaties, om jouw mentale welzijn een ware boost te geven. Aarzel niet om met ons contact op te nemen!

Vzw SuperNils

4 departementen

Raad van Bestuur

Het brein van de organisatie. Hier worden de beslissingen genomen, hier wordt nagedacht over de werking en de doelstellingen. Minstens 50% van de leden zijn "naasten".

"Heart and Mind"
support team

Groep ondernemers die vzw SuperNils verspreidt binnen het eigen netwerk, advies geeft rond de werking en mee op zoek gaat naar nieuwe investeerders.

Algemene vergadering

Vergadering waarin de leden worden geïnformeerd over de werking, de plannen, de doelstellingen en het financiële beleid van de organisatie.

Projectteams

Wisselende groepen van mensen die nadenken over nieuwe projecten, interactieve pakketten of activiteiten. Het zijn vaak naasten die deel uitmaken van deze teams.

Leer onze departementen beter kennen ...

Raad van Bestuur

Vzw SuperNils wil een professionele patiëntenorganisatie zijn, die erkend wordt binnen de wereld van de gezondheidszorg, de ziekenhuizen, universiteiten en andere patiëntenverenigingen.

Om dit te realiseren heb je een duidelijke structuur nodig en mensen die zich voor de volle 100% inzetten voor de organisatie.

De Raad van Bestuur bestaat dan ook uit 8 mensen, waarvan 50% naasten, die aan deze voorwaarde voldoen. Het zijn deze personen die permanent nadenken over de werking, nieuwe plannen, optimalisaties en projecten. Zij vormen het brein van vzw SuperNils!

Robert Scheltjens

Voorzitter - Founder

Jorn Scheltjens

Onder-Voorzitter Co-Founder

Leona Koninckx

Secretaris Co-Founder

Chelsea Roelandt

Financieel adviseur

Tessa Kerre

Medisch adviseur

Kris Marchi

Bestuurder

Jan da Costa

Bestuurder

Frank Noten

Bestuurder

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door een professionele accountant.

Caio Gyselinck

Boekhoudkantoor Gyselinck & Co BV

Clement D’hooghelaan 38, G – 9140 Temse

SuperNils
"Heart and Mind"

Vzw SuperNils wil groeien, zodat er met meer ziekenhuizen kan samengewerkt worden (ambitie = alle ziekenhuizen in België met een afdeling hematologie in 2030) en dus ook meer  patiënten met hematologische kanker kunnen ondersteund worden. 

Deze missie kunnen we echter niet realiseren zonder bijkomende middelen. Het huidige werkingsbudget zal minstens vijf keer groter moeten worden. En net daarom richtten we het ondersteuningsteam “Heart and Mind” op. De groep bestaat uit ondernemers die SuperNils een warm hart toedragen en de organisatie breder bekend maken binnen hun eigen netwerken. 

“Heart and Mind” denkt na over de ontwikkeling van sponsorpakketten, die vervolgens aan bedrijven kunnen voorgesteld worden. 

De leden van het ondersteuningsteam dragen mogelijke kandidaat-bedrijven voor aan de Raad van Bestuur. 

Robert Scheltjens

Voorzitter

Kris Marchi

CEO-gedelegeerd bestuurder XPLUS

Jan da Costa

CEO elektriciteitswerken Jan da Costa bvba

Steven Wensel

Venar VR-bedrijf

Jan-Baptist De Smedt

Notaris bij DJBS Notarissen Kalmthout

Davy Duerinck

Branch Manager BNP Paribas Fortis

Evi Dejongh

Voedings- en bewegingscoach

Christof Van Remoortel

Woningbouw

Algemene Vergadering

Eén keer per kalenderjaar organiseert vzw SuperNils een Algemene ledenvergadering. De werkende leden krijgen er inzicht in de werking van het afgelopen jaar, de gerealiseerde projecten en de jaarrekening. Het nieuwe businessplan voor het komende jaar wordt voorgesteld, inclusief de opgestelde begroting, de nieuwe projecten en projectaanvragen, nieuwe partners en inzichten. Leden hebben de kans bijkomende vragen te stellen ter verduidelijking. Tenslotte verlenen ze kwijting aan de bestuurders voor hun werk van het afgelopen jaar.

Wie zijn de leden van onze organisatie?

Mensen die een gift doen van 40 euro of meer en aangeven dat ze gratis lid willen worden van vzw SuperNils, ontvangen een lidkaart voor het lopende kalenderjaar. Deze kaart verleent hen toegang tot de algemene ledenvergadering en geeft hen dus ook inspraak in de werking en de doelstellingen. Deze werkende leden krijgen ook een full access voor de website, via een specifieke login.

Projectteams

Een organisatie als vzw SuperNils kan niet zonder projectteams. Ze werken diverse projecten uit, stellen projectaanvragen op of houden zich bezig met marketing, communicatie en events.
De teams worden aangestuurd door een projectleider, zoals ikzelf. De projectleider stelt zelf zijn/haar team samen met vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen.

Vzw SuperNils ... kort en bondig!

De organisatie werd opgericht op 6 november 2018, ruim twee jaar na het overlijden van Nils. Het zijn de ideeën van deze jongeman die wij in de praktijk omzetten.

SuperNils ondersteunt momenteel patiënten met een onco-hematologische aandoening in 6 ziekenhuizen, verspreid over gans Vlaanderen. Het is onze ambitie om tegen 2030 dit uit te breiden naar alle ziekenhuizen, van België met een hematologische afdeling. Grote ambities dus!

De organisatie geeft het mentale welzijn van patiënten een boost, via  interactieve boxen die permanent beschikbaar zijn in de partnerziekenhuizen. Verder steunen we, via twee universiteitsfondsen “SuperNils”,  het wetenschappelijk onderzoek naar leukemie. En tenslotte informeren we onze patiënten en elke andere geïnteresseerde, via de website, een podcast (Leukemie, SuperNils Boostfactory), webinars en praatgroepen voor naasten van patiënten.

Dit alles doen we nu met een beperkt jaarbudget van ongeveer 90 000 euro (in 2024). Om onze ambities te bereiken, zal dit zeker moeten verdubbeld worden.

Peter Genyn, een ambassadeur met een boodschap !

Wil je meer te weten komen over onze ambassadeur, Peter Genyn? Klik dan snel op de foto hieronder.

Fotocredits: Geert de Rycke

SuperNils als waardegedreven organisatie

Verbonden met onze vereniging? Respecteer dan dit waardenkader.

4 waarden en normen

Integriteit

SuperNils is een integere organisatie. We willen transparant zijn in wat we doen, we werken nooit met een verborgen agenda. We zijn eerlijk, betrouwbaar en correct naar iedereen toe.

Diversiteit

SuperNils houdt van diversiteit in de breedste zin van het woord! Iedereen is welkom in onze organisatie, ongeacht nationaliteit, afkomst, gender, geloof, geslacht, … Bij het ondersteunen zal nooit iemand worden uitgesloten.

Professionaliteit

Vzw SuperNils wil professioneel te werk gaan. Daarom zullen we steeds de hulp inroepen van mensen die correct opgeleid zijn, zodat we geen fouten maken en de patiënten met onze acties nooit in gevaar brengen. Om onze organisatie vlot en juist te laten werken, zullen we raad vragen aan externen, die met een open blik naar de werking kunnen kijken.

Duurzaamheid

Het gaat niet goed met onze planeet. Vzw SuperNils wil graag helpen om de huidige trend om te keren. Daarom kiezen we voornamelijk voor duurzame materialen, om onze pakketten te vullen of onze interactieve boxen samen te stellen. Verder dromen we van een echt SuperNilsbos, ergens in Vlaanderen. De eerste stappen hiervoor zijn reeds gezet.

Heb je vragen of bedenkingen?

Aarzel niet om onze bestuursleden te contacteren

Zonder partners zijn we niet wie we zijn ...

Vzw SuperNils is een netwerkorganisatie. Helemaal alleen stellen we ons in een zwakke positie, maar binnen een goed doordacht netwerk krijgt de organisatie mentale en fysieke spierkracht. Het is dus onze taak om permanent op zoek te gaan naar de juiste partner. Partners kunnen bedrijven, organisaties en particulieren zijn die financieel willen investeren in onze werking. Giften zijn bovendien vanaf 2023 fiscaal aftrekbaar! Maar we zoeken ook partners die met ons willen samenwerken en mee willen nadenken over nieuwe projecten.

We nemen jullie nu graag mee op ontdekking binnen ons ruime en waardevolle netwerk …

Wat ben ik fier op onze organisatie! Vzw SuperNils is gegroeid van een kleine, onbekende speler naar een mooie organisatie met naamsbekendheid binnen de zorgsector. Patiënten met een onco-hematologische aandoening kunnen ondersteunen, daarvoor doen we dit allemaal. Het was de wens van onze jongste zoon ... die brengen we in vervulling!
Hoe een verschrikkelijk verlies kan uitgroeien tot een mooi en warm verhaal. We missen Nils meer en meer, maar we weten dat hij trots is op wat we doen!